Швейцария и УНИЦЕФ благодарят на областния управител за работата в подкрепа на ранното детско развитие

Посланикът на Швейцария Н. Пр. Раймунд Фурер и представителят на УНИЦЕФ за България г-жа Кристина де Бройн са изпратили благодарствено писмо до областния управител Минчо Афузов.

„Наистина сме впечатлени от непрекъснатите усилия на област Сливен за насърчаване на социалното сближаване и инвестиране в ранното детско развитие и от постигнатите резултати в подкрепата на семейства с деца по пилотния проект „Европейска гаранция за детето“ и други инициативи, подкрепени от Швейцарското правителство. Високо ценим силната лидерска роля на област Сливен в прилагането на иновативни подходи за достъп до услуги за патронажна грижа, работа на терен, интегрирано предоставяне на подкрепа и засилена междусекторна координация. Убедени сме, че иновативните модели, подкрепени през последните години по пилотния проект „Европейска грижа за детето“, ще бъдат устойчиви и ще бъдат прилагани и в други общини“, се казва в писмото до областния управител. „Като съпредседател и член на Групата на посланиците за включване на ромите (GARI), потвърждавам нашия ангажимент чрез застъпничество да подкрепяме националните усилия за повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на споделянето на знания и опит“, се посочва още в писмото от името на посланик Фурер. „В заключение бихме искали да потвърдим нашия ангажимент да продължим нашите дискусии и съвместната ни работа с Област Сливен в подкрепа на семействата и децата“, заявяват в благодарственото си писмо посланиците на Швейцария и УНИЦЕФ в България.

На 20 април в София ще се състои заключителното събитие по Фаза III от прилагането на документа на Европейския съюз „Европейска гаранция за детето“. В рамките на форума държавите участнички ще споделят постигнатия напредък и ще очертаят насоки за по-ефективното му прилагане във всички страни членки. В поканата до областния управител за участие в срещата на високо равнище, за пореден път се изразява благодарност за отличното партньорство. „За УНИЦЕФ е чест да партнира с Областна администрация Сливен в разработването и тестването на иновативни модели и подходи за подкрепа на най-уязвимите деца и семейства“, са казва в нея.