Ще теглим по-скъпи кредити

Лихвите по новите кредити ще започнат да се повишават, прогнозират от Българска народна банка в изданието „Икономически преглед“.

Една от причините за това е започналото от средата на март увеличение на лихвените проценти на паричния пазар в еврозоната, особено в средносрочните и дългосрочните сегменти (6-месечен и 12-месечен ЮРИБОР), които се използват като референтни лихвени проценти от някои банки.

Допълнителни фактори, които биха могли да повлияят върху покачване на лихвените проценти по заемите, са очакваното влошаване на кредитоспособността на банковите клиенти и по-високата премия за риск на отделните страни, които вероятно ще повишат рисковата премия по кредитите.

Не се изключва и увеличение на необслужваните заеми, което също ще вдига лихвите на новите заеми, посочват от БНБ.

Според експертите значителното влошаване на международната конюнктура ще доведе до спад на външното търсене на български стоки и услуги през второто тримесечие на 2020 г., а през третото той да намалее заради отпадането на ограничителните мерки срещу COVID-19.

Увеличаване на спестяванията под формата на депозити, по-слабо кредитиране и затягане на изискванията на банките към кредитополучателите – това са част от промените на пазара у нас, които от Българската народна банка (БНБ) очакват да са актуални през второто и третото тримесечие на тази година.

Според БНБ в резултат на влошената икономическа ситуация в резултат на ограничаващите мерки, засегнали повечето сектори банките ще бъдат по-предпазливи в отпускането на заеми.

При реализиране на допускането, че няма да има втора вълна от COVID-19 и ново затягане на мерките, най-вероятно икономическото възстановяване на верижна база ще започне през третото тримесечие на годината“, става ясно от анализа на централната банка.

От БНБ посочват, че най-тежкият удар върху икономиката ще се усети през второто тримесечие, като може да се очаква сериозен отлив на външното търсене на български стоки, както и спад на вътрешното търсене.