Ще се проведе международна конференция „България в еврозоната – възможности и предизвикателства“

На  16 октомври 2020 г. в аула „Максима“, в Университета за национално и световно стопанство ще се проведе международна конференция „България в еврозоната – възможности и предизвикателства“.

Конференцията беше предвидена за месец май 2020 г., но поради наложените забрани за организиране на мероприятия на закрито, тя се отложи за началото на новата академична година в УНСС.

Организатори са г-жа Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент, част от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите и катедра „МИО и бизнес“ към Университета за национално и световно стопанство.

В програмата на събитието е предвидено:

09.30 часа      Брифинг за медиите

10.00 часа      Официално откриване от проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС

Приветствие от г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България

Приветствие от проф. д-р Миланка Славова, ръководител катедра „МИО и бизнес“, УНСС

Приветствие от г-жа Цветелина Пенкова, член на Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

10.40 часа      Представяне на резултатите от социологическо проучване на тема: „Нагласи на българите спрямо еврото и членството на България в еврозоната“

10.45 часа      Първи панел „Опитът на страните-членки, присъединили се към еврозоната –   поуки за България“. Модератор – Николай Василев, управляващ партньор и изпълнителен директор на ExpatCapital и министър на държавната администрация и административната реформа (2005 г. – 2009 г.);

Опитът на Словения – Мирослав Церар, министър-председател на Словения в периода 2014 г. – 2018 г.

Опитът на Нидерландия – д-р Пол Танг, член на Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент;

Предизвикателствата пред Хърватия – Ведрана Йелушич Кашич, партньор за финансовите консултантски услуги в Deloitte Touche Tohmatsu Limited

12.45 часа      Втори панел „Възможности и предизвикателства, които предлага единната валута – готовност на България за присъединяване към еврозоната“. Модератор – проф. д-р Татяна Хубенова – Делисивкова, член на Институтa за икономически изследвания към БАН, секция „Международна икономика“

Ивайло Калфин, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика (2014 г. – 2017 г.)

Проф. д-р Даниела Бобева, член на Института за икономически изследвания към БАН и заместник министър-председател на Република България (2013 г. – 2014 г.);

Атанас Пеканов, член на Стратегически съвет към президента и член на Института за икономически изследвания на Австрия

Целта на конференцията е да стимулира експертен, обективен и задълбочен анализ на предизвикателствата и възможностите пред България в процеса на присъединяване към еврозоната, както и да се представи опитът на други държави, присъединили се вече към общото валутно пространство.

Конференцията поставя акцент върху липсата на достатъчна информираност в обществото относно възможностите и предизвикателствата, които стоят пред България в процеса по приемане на еврото и след това.

Поради наложените противоепидемични мерки за борба с COVID-19, присъствието е ограничено. Конференцията ще се излъчва „live“ във Facebook, в страницата на събитието:

https://www.facebook.com/events/668269810452526/