Ще растат ли цените на торовете и какви са алтернативите?

През ноември и декември 2021 г., цените на най-популярните азотни торовете достигнаха рекордни нива – 1600-1700 лв./тон, което почти четирикратно по-високо от предходния сезон.

Причините за високите цени са много. На първо място това е нестабилната политическа ситуация, която е от особено важно значение на световния пазар на вносни торове. Някои европейски компании вече обявиха, че спрат вноса на калий от Беларус от 1 април, заради наложените международни санкции, а вноса на торове от Русия е ограничен заради наложените квоти. Китай, от своя страна, ограничи производството в заводите заради високото ниво на замърсяване на въздуха в навечерието на Олимпийските игри.

Трайно влияние върху цените на торовете и други химически изделия оказват новите регламенти на ЕС, свързани намаляването вредните емисии и опазването на околната среда.

Въпреки намаленото търсене в момента, не се очаква спад на цените на азотните торове на нивата от миналата година и пред COVID-19 период.

Това поставя земеделските стопани не само в България, но и в света в трудна ситуация и същевременно пред нов избор и търсене на алтернативни решения.

Все повече експерти в земеделието отчитат тенденция на компенсиране или частична замяна на скъпите азотни торове с препарати за внасяне през вегетационния период. Повишен е интереса към листните торове и особено към такива, които могат да бъдат внасяни едновременно с препарати за растителна защита.

В световен мащаб се отчита почти двукратно увеличаване в доставките на листни торове. За периода 2021-2026 се очаква дела им да продължи да нараства, като най-сериозен ръст ще има при торовете съдържащи хуминови киселини. Особеното при тях е, че освен че подобряват катионно-обменния капацитет (cation-exchange capacity – CEC) и съдържанието на кислород, повишават капацитета за задържане на вода.