Ще отнемат повече контролни точки за нарушения на пътя

От днес (28 март) влиза в сила нова наредба, според която от КАТ ще отнемат повече контролни точки за определени нарушения на пътя. За превишаване на разрешената скорост с над 50 км/час ще се вземат 18 точки (в момента 12 т.), но за първи път се регламентират и санкции при повторност и системност на нарушението. Така например от 15 на 20 т. скача санкцията, ако водачът бъде заловен повторно да шофира след употреба на алкохол. За отказ да бъде тестван за алкохол или наркотици, на водача вече ще се отнемат 15, а не  12 контролни точки.

Няма нищо лошо да има по-строги санкции, но това е освен мярка за намаляване на нарушителите на пътя и предпоставка за корупция„, смята дългогодишният инструктор Митко Трайков. По думите на пътния експерт въпросът за възстановяване на точките също е не по-малко важен и проблеми в тази посока не липсват.

Общият  брой на точките в контролния талон остава 39 (а за водачите с под 2 години опит зад волана – 26) и могат да се възстановяват след преминаване на допълнително обучение. Отнемането на всички контролни точки обаче води до загуба на правоспособността за най-малко 6 месеца.