Ще гласуваме на изборите и с изтекли лични документи

Централната избирателна комисия (ЦИК) прие решение относно гласуването за парламентарния вот на 4 април.

Избирателите, чиито срок на валидност на личните документи за самоличност е изтекъл или изтича в периода след 13 март 2020 г., имат право да гласуват на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Те могат да удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии с лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.

Важна дата, с която избирателите трябва да се съобразят, е 20 март. Дотогава избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, заявяват желанието си да гласуват с подвижна урна. Също до 20 март избиратели с постоянен и настоящ адрес в различни населени места може да поискат да бъде вписани в избирателния списък по настоящ адрес.