Шестима безработни се борят за едно свободно работно място

35 000 млади – без работа, тези над 50 години са 75 хил. Всеки втори безработен в Шумен и Сливен е с диплома за основно образование. Шестима безработни се борят за едно свободно работно място. Причината е рекордно ниската безработица у нас, която според Агенцията по заетостта е спаднала до историческите 5,8% през ноември.

За същия месец пък Евростат пък отчита 3,7% на хората без работа. София, Габрово, Варна, Перник и Стара Загора са градовете, които изпитват най-голям глад за работници В столицата безработицата почти изчезва и стига едва 1,8%, показва анализ на Агенцията по заетостта за ноември. Областта с най-много безработни остава Видин, където е 13,1%. В Монтана е 11,6%, във Враца е 11,3%.

Като цяло се запазва тенденцията северозападните и североизточните райони на страната да са най-слаборазвити икономически. Трудно хората намират работа в Силистра и Търговище, където безработицата също е над 10%. През ноември 30 хил. са били новите безработни, като те намаляват с 14,9% спрямо октомври 2019 г. Повече от половината са жени. Близо 10% от тях са роми или бежанци, а гражданите на трети страни са под 0,5%.

Всеки втори на борсата е между 30 и 49 г. Новите безработни над 50 г. са 32,4%, а младежите до 29 г. – 19,2%. 31% от новорегистрираните специалисти без работа са икономисти, психолози, социолози, журналисти, финансисти и счетоводители. Почти толкова са професионалистите в сферата на техниката и технологиите.

Близо 65% от младите до 24 г. без работа са без квалификация и специалност. Техният брой през ноември е стигнал 9500 души. А още 24 385 души са на възраст до 29 г. Безработните без професионална квалификация и специалност се увеличават с 2,5% спрямо месец по-рано и намаляват с 4,9% на годишна база, като през ноември стигат 98 661 души. Безработните с основно и по-ниско образование през ноември са 79 080, като всеки трети от тях е ром. В София безработните с диплома до 8-и клас са едва 6,1%, в Габрово – 18,1%, а в Перник – 24%.

“Особено тревожна е образователната структура на безработните в областите Сливен и Шумен, където 67,1 и 59,4% от тях са с основно и по-ниско образование”, обясняват трудовите експерти. Хората над 50-годишна възраст без работа са 74 615, като 50 хил. от тях са в предпенсионна възраст. Всеки втори безработен в Смолян и Кърджали попада в тази група. 15 хил. пък са успели да си намерят работа чрез бюрата по труда през ноември.

Най-търсените професии са оператори на стационарни машини и съоръжения, продавачи, работници в добивната и преработващата промишленост. Кадри са нужни и в строителството и транспорта, както и квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия. Продължава недостигът на бармани, сервитьори, готвачи, камериери, чистачи и преподаватели.