Шест пъти е скочил броят на ромите, които учат висше образование

Процесът на интеграция на ромите в последните години дава резултати, коментира пред БТА Деян Колев, председател на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, цитиран от Dir.bg.

Председателят на „Амалипе“ забелязва най-видима промяна в образованието. През последните години има много сериозен ръст на броя на ромите със средно и висше образование, както и голяма промяна на нагласата към образованието в общността.

Според данни от проучване на Тръста за социална алтернатива от миналата година, за последните девет години процентът на ромите, които са със средно образование, се е удвоил, а процентът на тези, които учат висше образование, се е увеличил шест пъти. Това е много ясен индикатор, смята Колев.

Когато „Амалипе“ е създадена през 2002 г., водеща е идеята всички ромски деца да завършат поне основно образование. Тогава две трети от ромските деца, влезли в първи клас, са отпадали преди да вземат диплома за основно образование. Днес вече почти не съществува такъв проблем, голяма част от ромските момичета и момчета завършват основно и продължават да учат средно образование, отчита Деян Колев.

Организацията работи с близо 300 училища, като част от работата е свързана с ромските родители. Насърчава се създаване на родителски клубове в тези училища, прави се обучение за координаторите им и, ако преди 10-15 години родителите основно са разсъждавали за своето дете и са имали много малко познание какво се прави в училище, днес вече те мислят за всички други деца, познават голяма част от образователната проблематика.

Вижда се наистина сериозно израстване, коментира Колев и отбелязва, че ролята на ромските неправителствени организации в това отношение е много важна.

По неговите наблюдения тече много интензивен процес на модернизация на общността. Младите роми са запознати с интернет, фейсбук, търсят начини да живеят като всички други хора, много по-чувствителни са по теми като дискриминация и образование, докато по-старите са по-патриархални, по-консервативни.

Данните от доклад на Световната банка сочат, че около 22 процента от младите хора, които трябва да стъпят на пазара на труда в България, са роми. Ако заедно успеем да образоваме тези млади хора, това ще бъде огромен тласък за развитието на българското общество и българската икономика, смята той.

Голям процент от ромските момичета и момчета, които учат висше образование, избират педагогика и педагогически специалности, някои предпочитат медицински специалности.