Шест оъдителни присъди за убийства отчитат в Сливенско за 2021 г.

В област Сливен през 2021 година с осъдителни присъди за убийство са наказани шестима обвиняеми, съобщиха от Териториалното статистическо бюро „Югоизток“.  Четири умишлени убийства (довършени и опити) са завършили с осъдителни присъди, се посочва в съобщението.

Общо 80 или 8,5 на сто от престъпленията против личността (убийство, телесна повреда, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, обида и клевета, разврат и трафик на хора), са завършили с осъждане през през миналата година.

От кражбите на имущество, които са най-разпространените сред престъпленията против собствеността, с осъждане са завършили 229 дела или 80,4 на сто. Осъдените за този вид престъпления са 270. За 15 извършени грабежа през 2021 г. са осъдени 18 души.

Броят на осъдените мъже е 835, или 90.4 на сто, а осъдените жени са 89 (9.6 процента). Най – много от осъдените според възрастта са между 30 – 39 години – 308 души, а осъдените непълнолетни са 49. В структурата на осъдените най-малък е делът на хора на възраст 60 и повече години – 31 души.

През 2021 година в област Сливен са приключили делата за 1 155 извършени престъпления. 514 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 432 – с условно осъждане, за 24 – с оправдаване, за 3 – с прекратяване, и за 182 – с освобождаване от наказание.