Сградата на Кметството в Новачево е с изцяло обновен покрив

Община Сливен продължава ремонтите по селата и през летния период. От Дирекция „Общинска инфраструктура“ информираха, че е приключил цялостният ремонт на покрива на сградата на Кметството в село Новачево. Направена е нова дървена покривна конструкция с всичките й елементи, монтирана е дъсчена обшивка, ремонтирани и измазани са комините. Старите керемиди и капаци са подменени с нови. Изцяло подменени са и ламаринените обшивки, улуците и водосточните тръби. Дейностите са приключили с почистване на подпокривното пространство и монтаж на мълниезащитна инсталация.

Част от средствата за ремонта са осигурени от „Български пощи“, които са съсобственик на сградата на Кметството.

Общият размер на строително-монтажните работи възлиза на над 55 хиляди лв. Дейностите по обекта са изпълнени в срока, предвиден в договора за строителство