Селското стопанство у нас записва най-голям отлив на работници в ЕС

Селското стопанство привлича все по-малко работници, показват данни на Евростат за периода 2005 – 2020 година. Най-съществен спад записва България, където работната сила в този сектор намалява с 8% на година, пише Investor.bg

След нас се нареждат Словакия (-5,5% на година), Естония (-4,9%) и Латвия (-4,5%). Изключение от тази тенденция са Малта, където земеделските работници се увеличават с по 1,5% средно на година в този период, както и Ирландия (ръст от 0,5%).

Причините за това намаление са основно две, отчита статистиката. От една страна е по-високата механизация и увеличаване на ефективността в селското стопанство, а от друга – повечето възможности и по-голямата привлекателност на другите икономически сектори.

През 2020 година 8,5 млн. души са работили в селското стопанство на пълен работен ден, сочат още данните на Евростат. Броят им намалява със средно по 2,5% на година в периода 2005-2020 година. През миналата година намалението е от 2,8 на сто спрямо предходната 2019 г.

Като цяло приносът на селското стопанство към брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС през 2020 година е в размер на 171,9 млрд. евро, или 1,3% от общия БВП. Това се равнява приблизително на БВП на Гърция, която е 16-та по големина икономика в общността.

Добавената стойност на индустрията през 2020 г. достига 177 млрд. евро, което означава, че с всяко похарчено евро селското стопанство създава добавена стойност от 0,75 евро. Това представлява минимално понижение спрямо 2019 година, когато добавената стойност достигаше 0,76 евро.

Стойността на целия сектор се изчислява на 411,8 млрд. евро. В тази сума се включват стойността на насажденията, животните и услугите, включително и от свързаните индустрии.

Най-големите земеделски производители в ЕС са Франция (75,4 млрд. евро), Германия (56,8 млрд. евро), Италия (56,3 млрд. евро) и Испания (52,9 млрд. евро). Те, заедно с Нидерландия, Полша и Румъния, държат дял от малко над 76% от стойността на общата земеделска продукция на ЕС.

Приходите в селското стопанство на база на отработените часове намаляват с 1,5% през 2020 година, отчита Евростат. Най-голям е спадът сред водещите държави в сектора – Германия (-14,6%), Румъния (-13,8%) и Франция (-7,6%). На обратния полюс се нарежда Литва, където приходите растат с над 30 на сто. Следват Хърватия (13,2%), Испания (13%) и Унгария (11,6%).