Сектор „БДС”-Сливен възобнови работата си

530 заявления за подмяна на лични документи са приети от мобилни екипи на сектор „БДС-Сливен след възобновяване на организирания прием. Услугата беше временно преустановена поради въведеното извънредно положение в страната и мерките за ограничаване разпространението на COVID-19. От 19 май до момента е осъществен организиран прием по предварително подадени искания в 8 села от община Сливен, военнослужещи, учители, фирми и общинска администрация. От началото на месец юни три екипа с мобилни биометрични станции са приели 252 заявления на служители в„Едоардо Миролио” ЕАД и общинска администрация.

В сектор „БДС”-Сливен се приемат молби за организиран прием. Той се осъществява по месторабота на желаещите или в сградата на сектора на ул.”Мишо Тодоров” №2 в зала, различна от общия прием.
Няма ограничение в броя на желаещите да се възползват от тази услуга, което означава, че и фирми с малко персонал могат да направят своята заявка. Необходимо е да се подаде писмено искане за извършване на тази услуга до директора на ОДМВР-Сливен, да се посочи лице за контакт и да се изготви списък на желаещите и вида на документа. Искането може да си изпрати по пощата на адрес ОДМВР-Сливен, гр.Сливен, ул.”Ген.Скобелев”№5 или на електронната поща на дирекцията sliven@mvr.bg .

От сектор БДС напомнят на жителите на област Сливен, че заявления за издаване и подмяна на лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС могат да се подават в районните управления на МВР в Нова Загора, Котел и Твърдица, независимо от постоянния адрес.

Ежедневно на електронната страница на ОДМВР-Сливен се публикуват данни за натовареността на звената БДС в областта.
Видно от справката за броя на приетите заявления през последната седмица на месец май най-натоварено остава звеното БДС в град Сливен. При желание от страна на гражданите, за да се избегне чакането и други неудобства, могат да направят подмяната на своите документи в звената Котел и Твърдица, където приетите заявления са значително по-малко.

От сектор „БДС” припомнят, че не е задължително да се изчаква изтичане валидността на личната карта или паспорта, за да се подава заявление за нов документ.

Ежедневна информация, свързана с издаването на българските лични документи може да се получи на телефони: 044/644-355.