Секретарят на Община Сливен Валя Радева участва в тържественото 32-ро Общо събрание на НАСО РБ

Секретарят на Община Сливен Валя Радева участва в тържественото 32-ро Общо събрание на Националната асоциацията на секретарите на общини в Република България, което ще се проведе днес в София.

Валя Радева е председател на Управителния съвет на асоциацията. Заема поста от две години.

На заседанието ще бъдат удостоени със звания и отличия изявени членове и ще бъдат приети нови. Ще бъдат представени постиженията и предизвикателствата под мотото „НАСО РБ – нашето минало, настояще и бъдеще“.

Асоциацията е учредена на 21 октомври 1997 година от секретарите на 62 общини. Сред първите учредители са секретарят на Община Сливен, както и колегите му от още две общини в област Сливен – Нова Загора и Твърдица.

Основните цели на организацията са да представлява интересите на членовете си пред органите на законодателната и изпълнителната власт, да разработва предложения за промяна и усъвършенстване на нормативната уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация, да участва в организирането на национална система за обучение и квалификация на кадрите на местната администрация.