Седмица на отворените врати за Туберкулоза

Всеки работен ден за периода 12 – 23 септември 2022г. във пневмо-фтизиатричния кабинет на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“АД на адрес ул. „Сергей Румянцев“ № 2 – от 8.00 до 12.00 часа на всеки желаещ ще се проведе скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета, консултации и прегледи, допълнителни изследвания на съмнителните за туберкулоза лица, за да се прекъсне веригата за предаване на инфекцията.

Инициативата е част от „Седмица на отворените врати“  и има за цел повиши обществената информираност по отношение на Туберкулозата, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги и да се промотира здравословният начин на живот. Tя се провежда ежегодно и е доказала своята ефективност.

Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти.

Въпреки значителните успехи, постигнати в борбата с туберкулозата и намаляване на заболеваемостта, туберкулозата продължава да представлява заплаха за общественото здраве и тази заплаха не следва да бъде подценявана.