Седем граждани потърсиха съдействие от областния управител

Седем граждани потърсиха съдействие от областния управител Веселин Вълчев на 24 февруари, в първия му приемен ден след назначението на длъжността, съобщиха от областната администрация.

Повечето от тях информираха за частни проблеми, свързани с битовото потребление на ел. енергия и вода, както и за нередности, според тях, в управлението на В и К – сектора. Имаше предложение държавната и местната власт да направи необходимото, за да се популяризират нови екотехнологии в транспорта. Беше поставен и социален проблем, свързан с намирането на подходяща работа.

Областният управител Веселин Вълчев ще уведоми институциите, от чиято компетентност е разрешаването на поставените въпроси, и ще окаже съдействие според правомощията си.

Приемният ден на областния управител  се провежда всеки последен четвъртък от месеца.

Записванията се извършват на място, в областната администрация.