Създават държавен ВиК холдинг с капитал 1 млрд. лв.

Снимка: БГНЕС

На заседанието си днес правителството взе решение за учредяване на български ВиК холдинг ЕАД „София“ – изцяло държавна собственост с капитал 1 млрд. лв., който ще обедини всички системи в държавата. Премиерът Бойко Борисов подчерта, че проверките на вецовете са на първо място, а на второ – производството на ток.

Капиталът на холдинга ще се формира чрез парична вноска от държавата, парите ще са от централния бюджет за 2020 година по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Българският ВиК холдинг ЕАД „София“ ще е с предмет на дейност придобиване и управление на участие в дружества от отрасъл ВиК и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктури.

В срок до 6 месеца след учредяването на холдинга акциите и дяловете, които държавата притежава в съществуващите ВиК дружества, да бъдат внесени в капитала му чрез апортна вноска. С техния размер ще бъде увеличен капиталът на компанията. Правата на държавата ще се упражняват от министъра на регионалното развитие.

Холдингът ще бъде принципал на всички ВиК дружества с държавно участие в страната. Ще има двустепенна система на управление – надзорен и управителен съвет, като петимата членове на надзорния съвет ще бъдат избирани от министъра на регионалното развитие, а тримата членовете на управителния съвет ще бъдат избирани от надзорния съвет. С оглед обстоятелството, че ВиК дружествата са бенефициенти по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, не се предвижда холдингът да упражнява правомощията на възложител по обществените поръчки в изпълнение на дейностите, предвидени във вече сключените административни договори за безвъзмездна финансова помощ.

Основната цел на новия холдинг ще е да не се допускат кризи като тази в Перник, чиито жители са на воден режим заради пускането на вода от почти пресъхналия яз. „Студена“ към стоманодобивното предприятие „Стомана“ и „Топлофикация Перник“. За това решение беше обвинен екоминистърът Нено Димов, който беше оставен за постоянно в ареста по искане на прокуратурата, а мястото му зае Емил Димитров-Ревизоро.

„До другата сряда още две задачи – вносът и износът на боклук, има брюкселски директиви, какъв временен мораториум можем да сложим, докато сме сигурни, че това, което е описано в документите, е същото, което влиза в страната. И второто: всички вецове, които ползват питейна вода – на първо място ни е питейната вода, на второ – производството на ток. Много е важно за енергетиката, водната енергия е най-изгодна, защото дава пиковата енергия, балансира ни системата, но не може да става за сметка на питейната вода“, заяви Борисов.

Той разпореди на министъра на икономиката Емил Караниколов, регионалния министър Петя Авранова и на околната среда Емил Димитров-Ревизоро да го свършат до следващата сряда.