Съвместно учение при извънредна ситуация между Община Сливен, пожарната и доброволци

Доброволци от формированието „Железни врата“ и представители на регионалната дирекция и районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен, проведоха съвместно учение в сливенското село Стара река. Демонстрациите наблюдаваха освен жители на селото, но и възпитаниците от Основно училище „Васил Левски“. Присъстващите ученици участваха активно в открит урок по защита при бедствия и аварии и се включиха в предизвикателството да насочват водна струя  към „горяща зона“.

На съвместното учение присъстваха зам.-кметът Камен Костов, кметът на селото Николай Стефанов, представител на РДПБЗН – гл. инспектор Мариян Йоргов, началник РС ПБЗН – инж. Антон Михайлов и експерти от Община Сливен.

Занятието е етап от задължителните ежегодни обучения за поддържане нивото на готовност за действие в условия на превенция и възникване на извънредни ситуации в резултат на стихийни бедствия и аварии. Целта е намаляване риска от бедствия. За риска като явление, възникващо в процеса на взаимодействие на доброволеца с околната среда, предполагаемо неизбежен и в случай, че не може да бъде премахнат, доброволецът трябва да е подготвен за неговото минимизиране и ограничаване, сподели инж. Снежана Кънева от отдел „Сигурност и управление при кризи“ в Община Сливен.

В рамките на мероприятието беше тестван и безвъзмездно предоставеният на Община Сливен пожарен автомобил. Преди няколко години, на официална церемония, кметът Стефан Радев получи ключовете на автомобила от директора на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в МВР  главен комисар Николай Николов. Специализираната кола осигурява дейността на доброволното формирование за района на Стара река, Зайчаре, Средорек, Изгрев и Божевци. Пожарната кола беше ремонтирана изцяло със средства на Община Сливен. За доброто стопанисване на пожарния автомобил Общината извърши ремонт на сградата на депото, в това число и гаражната клетка за пожарния автомобил.

По думите на кмета на селото Николай Стефанов, позиционирането на доброволно формирование именно в Стара река е от изключително важно значение за планинския район. Той изрази задоволство, че част от членовете на доброволното формирование „Железни врата“  са местни жители, отговорни и добросъвестни хора. Наличните два автомобила – пожарен и високо проходим, наскоро ремонтираното депо и гаражната клетка за автомобила обслужват формированието и са в полза на своевременното овладяване на възникнали битови и горски пожари в района, тъй като селата се намират далеч от общинския център.