Съветът за намаляване риска от бедствия прие доклада за състоянието на защитата през 2022 година

През 2022 г. няма пострадали хора от бедствия и аварии в община Сливен. Причинените на инфраструктурата поражения са ликвидирани своевременно. Няма последици за околната среда. Общинският план за защита при бедствия е въвеждан в изпълнение 34 пъти в резултат на интензивни валежи, ураганни ветрове, активиране на свлачища, силно нарушена проводимост на реки и дерета и др., в това число 3 пъти е обявяван режим на бедствено положение на част от територията. Това сочи годишният доклад за състоянието на защитата през миналата година, който бе обсъден на заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Общината. Той бе изготвен, съгласно Закона за защита при бедствия, и представен от инж. Снежана Кънева, секретар на Съвета.

На заседанието бе съобщено, че за намаляване и ликвидиране на риска от бедствия и за превантивни дейности в 34 населени места през посочения период са разходвани 2, 195 млн. лева. От тях 1, 552 млн. са от републиканския бюджет и над 643 хил. лева – от общинския. От Междуведомствената комисия към МС са поискани близо 243 хил. лева за разходи, направени за възстановяване на инфраструктура. Обработени са над 4 000 сигнали, получени на денонощния телефон на общината.

„Удовлетворен съм от това, което свършихме през изтеклата година. Особено сериозен бе проблемът със свлачището в село Сотиря – с нагънатия двор в училището, напуканите стени на учебните стаи… Дано този въпрос е решен за десетилетия напред, каквито са очакванията ни и уверенията на изпълнителите“, заяви кметът Стефан Радев, председател на Съвета. Противосвлачищните мероприятия над училището приключиха в резултат на сключено споразумение между Общината и МРРБ на стойност 1 309 671 лева. Свлачището е прието от комисия на ДНСК, има изготвен технически паспорт. Предстои разработване на инвестиционен проект и инженерно-геоложки доклад за свлачището на ул. „Сини камъни“ в селото.

Още две от общо 23 регистрирани свлачища в общината са потенциално активни: на пътя Бяла – Новачево, за което ще бъдат възложени предпроектни проучвателни работи, и на единствения път към Зайчаре. В момента се провежда процедура за изпълнение на спасителни и възстановителни работи, за да не се допусне да бъде прекъсната пътната връзка към населеното място.

Водните обекти на територията на общината са в добро състояние и не създават потенциален риск за населението, инфраструктурата и околната среда, се посочва още в анализа. Въз основа на планираните действия за поддържане проводимостта на реки и дерета в регулация, са извършени допълнително още мероприятия за предотвратяване на риска от наводняване на имоти и инфраструктура. Със собствени средства в размер на близо 240 хил. лева, Общината извърши почистване на речните корита и водостоци, възстановителни работи по отводнителните канализации, дъждоприемните шахти и решетки.

През м.г. в община Сливен са възникнали 546 пожара, от които 117 – с преки загуби. Пожарникарите са осъществили 314 мероприятия за оказване на техническа помощ. Всички членове на двете доброволни формирования – „Грамадите“ и „Железни врата“, са преминали задължителното поддържащо обучение, осигурени са им защитни облекла, приети и обучени са нови доброволци. Инж. Кънева постави акцент върху активната работа на кметовете на малките населени места и съпричастието на местните жители при овладяването на пожари и други кризисни ситуации. Пред м.г. 140 доброволци, без участието на пожарната служба, са овладели 237 пожара в сухи треви, храсти и нерегламентирани сметища в селата Глушник, Гавраилово, Бинкос, Чинтулово, Голямо Чочовен, Малко Чочовене, Селиминово, Ковачите, Тополчане, Калояново, Младово, Николаево, Изгрев, Средорек, Стара река и град Кермен.