Състоя се работна среща на Областния щаб за защита при бедствия

Днес в Областна администрация Сливен се проведе работна среща на Областния щаб за защита при бедствия, ръководена от заместник-областния управител Антоний Андонов.

В срещата взеха участие главният секретар на Областна администрация Кирил Аврамов и представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Военно формирование 22220, Регионалната здравна инспекция, Центъра за спешна медицинска помощ, Областно пътно управление, „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Средна Тунджа“, Регионалната дирекция по горите, Областна дирекция „Земеделие“, Регионална дирекция „Инспекция по труда“, Областния съвет на Българския Червен кръст и длъжностните лица по отбранително-мобилизационна подготовка на Областна администрация и общините Нова Загора и Твърдица.

Целта на работната среща бе да се преразгледат и актуализират плановете за защита при бедствия, да се синхронизират действията и подобри координацията между институциите и осъществи подготовка за предстоящото в началото на месец ноември регулярно тренировъчно занятие по защита на населението при бедствие. Областният щаб ще излезе с решения за подобряване на логистичните схеми и наличностите от индивидуални предпазни средства и ще продължи да осъществява мониторинг върху готовността на институциите и общините по защита на населението.