Състоя се извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК в Сливен

Днес в Областната администрация Сливен се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД. По закон Областният управител е председател на асоциацията.

Извънредното заседание бе председателствано от областния управител Минчо Афузов. Четирите общини от областта бяха представлявани от: Камен Костов, заместник-кмет на община Сливен, Нина Генчева, заместник-кмет на община Нова Загора, Шериф Куванджъ, заместник-кмет на община Котел и кмета на община Твърдица Атанас Атанасов. В заседанието взеха участие и експерти от Асоциацията по ВиК в област Сливен.

Прието бе решение за съгласуване на договор за възмездно доставяне на водни количества от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД. Договорът урежда отношенията между водните оператори на двете съседни области при доставянето на необходимите количества вода от язовир „Камчия“ до селата Пъдарево, Мокрен и военния полигон „Ново село“ чрез новоизградена водопроводна мрежа.

Прието бе и решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Сливен“ ООД за 2023 г.