Съставиха акт на дървопреработваща фирма в Сливенско

Съвместна операция на РУ-Котел и РДГ-Сливен е проведена на 26 май по установяване на незаконна сеч, превоз и съхранение на дървесина без необходимите за това документи. Констатирани са нарушения по Закона за горите в землището на село Братан, за което са съставени констативни протоколи от служители на РДГ-Сливен. Проверени са дървопреработващи фирми, като в една от тях е установено нарушение във връзка с организация на временните складове, за което е съставен акт по Закона за горите.