Със заповед на кмета в община Ямбол се извършва оглед на училищните дворове и сгради преди началото на учебната година

Във връзка с откриването на новата учебна 2022/2023 година кметът Валентин Ревански разпореди на директорите на ямболските общински училища, детски градини и държавните професионални гимназии да извършат цялостен оглед на поверените им сгради и прилежащите им дворни пространства, на всички дървета в дворовете и около тях, да бъдат отстранени опасните клони, където има такива.

Мерките включват още окосяване и обезпаразитяване на тревните площи, обезопасяване на съоръженията на детските и спортните площадки, почистване на сградите на детските и учебните заведения.

С цел осигуряване на сигурността, живота и здравето на ученици, учители и родители Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ проверява районите около училищата и детските градини, за да се установи състоянието на пешеходните пътеки и пътната маркировка. Проверява се и изправността на уличното осветление в близост до сградите.

При констатирани нередности ще бъдат предприети незабавни действия по своевременното им отстраняване преди началото на новата учебна година.