Самотни и възрастни хора могат да поискат помощ за лекарства и храна

Разширява се дейността на патронажната грижа.  На телефон 044/62 33 87 възрастни, самотноживеещи и трудноподвижни хора могат да подават заявки за закупуване на лекарства и продукти от първа необходимост. Заявки ще се приемат от понеделник до петък от 08.00 до 16.30.