Само 3,6 на сто от живеещите в област Сливен определят здравето си като лошо според официалната статистика

Едва 3,6 на сто от живеещите в област Сливен определят здравето си като лошо, съобщиха от Териториалното статистическо бюро „Югоизток“. Това сочат данните от Преброяване 2021 относно здравния статус на населението въз основа на самооценка от участниците в преброяването.

Към 7 септември 2021 г. най-големи са броят и относителният дял на хората, които самоопределят здравето си като добро – 70 642 (46,4%), следвани от много добро – 42 172 (27,7%), и задоволително – 27 309 (17,9%). Като лошо и много лошо оценяват здравето си съответно 5474 и 1092 души, или 3,6% и 0,7%. Хората, които са посочили, че не могат да определят, са 1806 – 1,2%. Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 3776, или 2,5% от отговорилите

Мъжете са по-позитивни и по-често определят здравето си като много добро и добро – 76,9%, в сравнение с жените – 71.5%. С повишаването на възрастта намалява броят на населението с добро или много добро здраве, а се увеличават хората, които оценяват здравето си като задоволително, лошо и много лошо. Сред най-възрастните, на 65 и повече години, като много добро и добро оценяват здравето си 44,2% от мъжете и 38,2% от жените.

В преброяването в област Сливен през 2021 година се включиха 611 преброители и 195 контрольори, припомни за БТА Сребрина Ганушева от Териториалното статистическо бюро „Югоизток“.