Съдът определи стипендиите за ромчета като дискриминационни спрямо всички останали българчета

Стипендиите, предоставяни в продължение на 3 г. на ромски ученици по съвместен проект на просветното министерство и Ромския образователен фонд, са дискриминиращи спрямо останалите деца. Това е решението на Върховния административен съд (ВАС), който потвърди решението на Административния съд в София.

Държавата отпускаше по 30 евро на всяко ромско дете, чийто успех в училище е над 3,50.

„Сдружение Азбукари“ обаче първо се оплака в Комисията за защита от дискриминация, че това е в ущърб на всички други деца.

Комисията обаче реши, че това не е дискриминация. Така че от сдружението дадоха решението на КЗД на съда и в крайна сметка спечелиха делото.

Проектът на Министерството на образованието, съвместно с частния ромски фонд от 2016 г. предвиждаше да се раздадат 1200 стипендии на стойност 561 400 евро или по 60 лева на месец на 700 ромчета, като условието беше да имат успех най-малко 3, 50.

МОН обоснова решението си, че така ромските деца ще бъдат стимулирани да не напуснат системата на образованието, припомнят от сдружение „Азбукари“.

Стигна се до масово обществено недоволство и до протести в някои градове, като един от тях беше Добрич.

Родителите изпратиха декларация до 10 институции – Народното събрание, Президента, Премиера, министерствата на труда, финансите, образованието и вътрешните работи, до Омбудсмана, Агенцията за закрила на детето и Комисията за защита от дискриминация.

Искането им беше българските деца да не бъдат дискриминирани. „Щом ще има стипендии, нека те да бъдат за всички, с еднакви критерии, и българчетата също да имат възможност да кандидатстват за тях“, настояха майките.

„Сдружение Азбукари“ прие като своя каузата на родителите от Добрич, като с нея се ангажира лично председателката на НПО-то Цвета Кирилова.