Събарят незаконни строежи във вилата на Божков

Снимка: БГНЕС

Събарят незаконните постройки във „Вила Аглика“, съобщават от ВАП.

„В резултат на извършените проверки на място и по документи от страна на Дирекция „Общински строителен контрол“ – Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, са издадени три констативни акта за незаконни строежи, както следва: „Двуетажна офисна сграда, с гараж, складове и два навеса“, „Едноетажна сграда с прилежаща тераса и частичен полуподземен гараж – оранжерия“ и „Едноетажен склад“, пишат от прокуратурата.

Проверките бяха възложени от Върховната административна прокуратура (ВАП) на началника на ДНСК, който трябваше да провери „Вила Аглика“, собственост на Васил Божков, за законност на строежа. След като бяха установени нередности ВАП разпореди на кмета Йорданка Фандъкова да спази Закона за устройство на територията (ЗУТ) и приложимите подзаконови нормативни актове. И така се стигна до заповедите за премахване на незаконните построийки във Вилата на Божков.

Какво установиха проверките?

Сградите са построени без одобрени инвестиционни проекти и без разрешение за строеж, както в несъответствие с предвижданията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ и специализирания подробен устройствен план, така и в нарушение на предвижданията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ без отстъпено право на строеж по реда на Закона за горите. Въз основа на тези констатации от главния архитект на СО са издадени три заповеди за премахване на незаконните строежи на основание чл.225а от ЗУТ, адресирани до търговското дружество, което е възложител на строежите, а понастоящем – техен стопанин и ползвател, подчертават от ВАП.

Какво следва?

Определен е 14-дневен срок за доброволното изпълнение на заповедите от влизането им в сила. Преди извършването на строително-монтажните работи по премахването на строежите, същото търговско дружество, е длъжно на основание чл.156б, ал. 1 от ЗУТ да внесе в район „Витоша“ план за управление за строителните отпадъци и план за безопасност и здраве с цел спазване на нормативните изисквания за съответната дейност и нормите за безопасност.

При неспазването на този срок, се преминава към принудително премахване на незаконните строежи по реда на чл.225, ал.3 от ЗУТ.

Междувременно

Продължават проверките от ДНСК и Столична община за незаконни строежи в частни резиденции и други имоти в Природен парк „Витоша“ от страната на хижа „Алеко“. Докладите от проверките, с всички констатации и предприети действия в случай на констатирани нарушения, следва да бъдат представени на ВАП в най-кратък срок.