С по 25% намаляват лука и картофите, докато пиперът е нагоре с 23%

Сериозен срив при зеленчуците – с 20% по-малко продукция е произвел секторът през 2019 г. отколкото през 2018 г., докато при плодовете се наблюдава слабо нарастване. Това показват данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за реколта 2019.

Докато през 2018 г. отгледаните у нас зеленчуци възлизат на над 906 хил. тона, то за миналата година производството им се срива до 752 хил. тона. Най-зле се представят картофите и лукът, които губят по почти 25% от обема си. От над 260 хил. тона картофи, отгледани през 2018 г., за миналата година количеството им пада до 197 хил. тона. Около 42 хил. тона лук са извадени през 2018 г. и едва 31 хил. тона през 2019 г. Недобра е картината и за морковите, които намаляват с повече от 20% – от 25,6 хил. тона за 2018 г. до 20 хил. тона година по-късно.

Ако има някоя култура, която може да се похвали с добро развитие сред зеленчуците на фона на общия спад, това е пиперът.

Произведените количества пипер бележат сериозен ръст от 23% за разглеждания период. През 2018 г. страната ни е произвела почти 52 хил. тона пипер, а през 2019 г. те вече са почти 64 хил. тона.

От общото количество отгледани зеленчуци през миналата година, 100.8 хил. тона са оранжерийно производство. През 2018 г. те са били над 130 хил. тона, което означава, че произведените на закрито зеленчуци бележат дори по-голям срив – от минус 30%.

През 2019 г. площите, използвани за производство на зеленчуци, са 40 хил. ха, или с 10% по-малко от предходната година.

Откритите площи, засадени със зеленчуци, са 39 хил. ха, от които са реколтирани 37,6 хил. ха. Оранжериите са с площ 922 ха, като са използвани 1,32 пъти за производство на зеленчуци. Този показател също спада, като през 2018 г. стойността му е била 1,43.

У нас през миналата година са отгледани най-много картофи (197 хил. тона),  домати (145 хил. тона), дини (97 хил. тона), краставици (68 хил. тона) и пипер (64 хил. тона).

При плодовете има леко увеличение на произведената продукция през 2019 г. спрямо 2018 г. – с 2,7% до 234,6 хил. тона. Най-голям е ръстът при кайсиите – с 49% (от 13,6 хил. тона до 20,2 хил. тона), следвани от праскови и нектарини със 17% увеличение (от 28,9 хил. тона на 33,9 хил. тона). Голям спад се забелязва при продукцията на ябълки, която е с 13% надолу – от 50 хил. тона на 44 хил. тона.

Площите с овощни, черупкови и ягодоплодни насаждения в земеделските стопанства през 2019 г. заемат 73,4 хил. ха. Реколтирани са 42,9 хил. ха.

През 2019 г. са отгледани най-много сливи и джанки – 56 хил. тона, и череши – 55 хил. тона.

Реализирани са 98,5% от произведеното общо количество плодове. За търговската мрежа са насочени 47,7%, а за преработвателната промишленост – 33,7% от плодовете. 1,6% са останали за собствена консумация.