С новата Конституция Великото народно събрание отива в историята

Великото народно събрание, органът който според сега действащата Конституция, има правото да я променя, ще остане в историята, ако проектът на новия основен закон внесен от ГЕРБ бъде приет.

В проекта е записано, че обикновеното Народно събрание ще има правото да изменя и допълва всички разпоредби на Конституцията.
Това означава, че след като приеме новата Конституция, с която се отменя тази от 13 юли 1991 г. от 7-ото ВНС, 8-ото, ако изобщо се стигне до свикването му, тъй като за да се стигне дотам е нужно съгласието на 2/3 от настоящия парламент, за в бъдеще обикновеното Народно събрание ще изземе функциите на ВНС.

В проекта на ГЕРБ е записано, че правото на инициатива за промени принадлежи на една четвърт от народните представители и на президента.

В проекта на ГЕРБ е записано още, че депутатите ще бъдат наполовина – вместо 240, както е в момента,броят им ще бъде сведен до 120. заявката за това дойде лично от премиера Бойко Борисов, който е и инициаторът на искането за свикване на ВНС и поправки в основния закон.

Предвижда се още разделяне на Висшия съдебен съвет на структури на съдиите и на прокурорите, както и намаляване на мандатите на шефовете на върховни съдилища и на главния прокурор на 5 години.

В проекта е отделено място и за омбудсмана. За него е отделена цяла глава, защото при приемането на настоящата Конституция не съществуваше такава институция.