С артателиета и презентация в Сливен ще бъде отбелязана Европейската нощ на прилепите

С артателиета и презентация с беседа в Сливен ще бъде отбелязана Европейската нощ на прилепите. Това съобщиха организаторите от диирекцията на Природния парк „Сините камъни“. Заниманията започват в 11:00 часа на 5 октомври и ще продължат през целия ден.

Общо деветнайсет вида прилепи са били установени на територията на Природния парк „Сините камъни“ край Сливен. Това съобщи Елена Стоева от Федерацията на природозащитните сдружения “Зелени Балкани“, които заедно с екипа на природния парк в предишни години организират инициативата „Нощ на прилепите“ в Сливен. Това, според нея, е значително биоразнообразие, имайки предвид, че в страната се срещат общо 33 вида. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, защото са застрашени видове, а популацията им в Европа е в спад.

Местообитанията им обикновено са в горите, както и в пещери и в минни галерии. В сливенската планина такова местообитание е пещерата „Змееви дупки“, където някога е имало голяма прилепова колония. Прилепите живеят навсякъде, те са обикновено обитатели на панелните блокове, където се настаняват във фуги, отлепени мазилки и пр. Напълно безопасни са за хората.

Нощта на прилепите  е международна проява, която цели да запознае повече хора с уникалния начин на живот и голямата значимост на едни от най-интересните животни на планетата – прилепите, посоват от дирекцията на парка.

БТА