С 4-месечно закъснение отварят вратите на старозагорския зоопарк

Снимка: Община Стара Загора

С 4-месечно закъснение на 6 февруари приключи основният ремонт на зоопарка в Стара Загора, съобщиха от общинската администрация.

Проектът, който се реализира със заемен ресурс от ФУГ в размер на 4 199 939 лв., от които 2 477 964 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“,стартира в началото на октомври 2019 година. Според предварителните договорни условия той трябваше да бъде завършен за 360 календарни дни. Гратисният период за кредита е до 18 месеца, а срокът за цялото връщане е 10-годишен.

Проектът на apx. Πeтъp Kиpяĸoв и eĸип предвиждаше  след ремонта и реконструкцията зоопаркът да отговаря на всички нормативни изисквания за подобни обекти.Проектантите включиха в разработката си събаряне на компрометираната стара административна сграда и изграждане на нова на две нива, нови пешеходни алеи и тоалетните за посетители, както и  увеличаване на функциониращите площи за животни.

В първата година след реконструкцията ще са необходими до 1,5 млн.лв. от бюджета на общината за издръжката му, но в следващите години обектът ще се самоиздържа, се казваше още във финансовата обосновка.

На няколко пъти пусковият срок беше променян, по думите на кмета Живко Тодоров  изпълнителят Трейс груп холд АД ще бъде санкциониран с по 1 836 лв на ден. Част от животните бяха пребазирани в други зоологически градини, но повечето от едрите хищници останаха на място  във временни помещения.

Зоопаркът в Стара Загора е създаден през 1957 и е вторият в страната, след Софийския. Повече от 60 години, на площ от 70 дка, в него могат да се видят над 400 животни, от 80 вида, от почти всички континенти.

В края на миналата година дългогодишният ръководител на зоопарка, доц. д-р Радослав Михайлов напусна поста по лични причини, от общината назначиха за временно управляващ до провеждането на конкурс зооинженерът Силвена Маврева.