С 30% са намалели приходите от нощувки в Сливенско

Снимка: Pixabay

По данни на Националния статистически институт през септември 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през септември 2020 г. в област Сливен е 6 715, като е намалял с 32.2% в сравнение със септември 2019 година. Реализираните нощувки от български граждани са 6 056 и също са намалели с 30.1% спрямо същия месец на предходната година. Намалял е и броят на реализираните нощувки от чужденци с 46.9%, спрямо септември 2019 година. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от Турция – 153, Румъния – 117 и Италия – 97.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2020 г. в област Сливен е 11.4%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя е намаляла с 5.2 процентни пункта.

През септември 2020 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 3 971 и е намалял с 30.4% спрямо септември 2019 година. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 93.3%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през септември 2020 г. са с 62.0% по-малко спрямо същия месец на 2019 година. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от Турция – 49, Румъния – 45 и Франция – 22 лица.

Приходите от нощувки в област Сливен през септември 2020 г. са 267 284 лв. и са намалели с 30.5% спрямо септември 2019 година.