С 20 на сто се увеличиха издадените удостоверения – апостили от областната администрация

От началото на годината до края на юли областната администрация в Сливен издаде 390 удостоверения – апостили на документи на граждани. На 320 възлиза броят им за същия период в предходната година, съобщиха от администрацията.

Отчетеното увеличение от близо 20 процента се дължи на нарасналото търсене на този вид административна услуга и на облекчения противоепидемичен режим през периода.

Най-често гражданите желаят да легализират удостоверения за раждане, удостоверения за сключен граждански брак или документи за родствени връзки, които да използват пред властите в чужбина.

Услугата се предоставя от началото на 2019 г. и се отнася само за документи по гражданско състояние, издадени от общинските администрации. До влизането й в сила апостили се поставяха в Министерството на външните работи. Възможността това да става в областните администрации спестява време и разходи на гражданите и намалява тежестта на административното обслужване.