С 18,1% се срина оборотът в търговията на дребно от юни 2019 г.

Оборотът в търговията на дребно намалява с 18.1% през този юни в сравнение със същия месец на миналата година.

В същото време оборотът нараства с 0.9% спрямо май, показват данните на НСИ

Фиг. 1. Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“  (2015 = 100).

Графика: Икономически живот

През юни се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – със 7.0%, и при нехранителните стоки – с 3.4%.

Намаление е регистрирано при търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия – с 1.0%.

При нехранителните стоки, без автомобилни горива и смазочни материали, най-съществен ръст е отчетен при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 60.4%, и при поръчки по пощата, телефона или интернет – с 5.9%. Понижение има при търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки – с 1.4%.

Фиг. 2. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без  търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо предходния месец.

Снимка: Икономически живот

През юни 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 24.6%), при хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 20.6%) и нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 13.1%).

По-значителен спад е регистриран при текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 27.4%, компютърна и комуникационна техника – с 20.1%, и търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки – с 16.7%.

Увеличение е отчетено при поръчките по пощата, телефона или интернет – с 35.5%.

Фиг. 3. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо съответния месец на предходната година.

Снимка: Икономически живот