С 1 трилион долара ще нарасне глобалният корпоративен дълг

Компаниите по света ще привлекат нов дълг на стойност до 1 трилион долара през 2020 г.

Това ще е безпрецедентен опит да засилят финансовото си положение защади щетите, които нанесе пандемията от коронавирус, показа ново проучване, проведено сред 900 големи компании, цитирано от Ротерс.

Новите заеми ще увеличат общия глобален корпоративен дълг с 12% до 9,3 трилиона долара.

В резултат на дълги години натрупване на дълг, има компании, които дължат толкова, колкото някои средни държави.