РЗИ: В Сливенско не са достигнати епидемични нива на заболяемост от грипа

На 23.01.2023 г. се проведе заседание на Областния оперативен щаб за борба с
Грип и ОРЗ, на който присъстваха ръководителите на лечебни заведения за болнична
помощ в гр. Сливен и гр. Нова Загора, ЦСМП-Сливен, директор на РЗОК – Сливен,
зам. – кметове на общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, председател на
„Сдружение на семейните лекари – Сливен“, представители на Регионалното
управление по образование-Сливен и Областна администрация-Сливен.
Бяха представени данните за заболяемостта от Грип и ОРЗ за периода
16.01.2023г.-22.01.2023г. и се обсъдиха противоепидемичните мерки, засягащи
лечебните и учебни заведения.
Към 23.01.2023г. регистрираната заболяемост от Грип и ОРЗ в обл. Сливен е
203,04 на 10 000 души население. Не са достигнати епидемични нива на интензивност
на епидемичния процес. Най – засегнати са възрастовите групи 0- 14г. и 30 – 64г.
Продължава проследяването на заболяемостта на територията на областта,
провеждането на филтър в детските и учебни заведения и мониторинга на
отсъстващите ученици.
С оглед ограничаване на заболяването Регионална здравна инспекция-Сливен
препоръчва да се избягва събирането на много хора в затворени пространства, да не
посещава работното място, детското или учебното заведение при наличие на симптоми
на заболяване, а да се потърси медицинска помощ. Избягвайте самолечението! Рискът
от усложнения при грипна инфекция е най-висок при децата