РЗИ-Сливен се включва в прoтеста на здравните инспектoри заради нискo заплащане и висoк риск в рабoтата

В съoбщение дo медиите, служителите на Регионална здравна инспекция – Сливен oбявиха, че изразяват пълната си подкрепа за обявения Националния протест на служителите на РЗИ, който ще се проведе на 26 септември 2022г. Протестът е подкрепен от синдикалните структури по места, където има такива.

Ниското заплащане и високият  риск в работата на здравните инспектори са
основните причини за протеста. Инспектори, експерти и специалисти от РЗИ – Сливен ще бъдат на работните си места изпълнявайки задълженията си, ръководени от интересите на държавата, но през целия ден ще носят протестни ленти с надпис „Протест за достойно заплащане!“.

Служителите на РЗИ са неотлъчно на своя пост в името на общественото здраве.
Малцина си дават сметка за всеотдайната работа и дейностите по овладяване на
пандемията от COVID-19, работейки в условия на 24-часово разположение.

Задачите и отговорностите на Регионалните здравни инспекции, като
териториален орган на МЗ, не се изчерпват с COVID-19. РЗИ организират и
осъществяват държавната здравна политика на територията на съответната област.
Ролята на служителите на РЗИ е осигуряване на превенция, промоция и контрол на
общественото здраве в България. Задълженията се увеличават и разширяват по обем и
направление всеки изминал ден. Изискванията на професията налагат задълбочено
познаване и компетентно прилагане на националното и европейско законодателство и
приложимите национални и международни стандарти в областта на общественото
здраве.

Заплащането на труда на служителите на РЗИ силно изостана и по отношение на
заплащането на труда в други сходни териториални администрации (второстепенни и
третостепенни разпоредители на бюджетни средства-БАБХ, НЗОК, Изпълнителна
агенция по горите, Изпълнителна агенция по лозята и виното, Изпълнителна агенция за борба с градушките и други).