Росен Карадимов: Обединението на лявото е позитивна новина

Снимка: Пресцентър БСП

„Смисълът на тази среща е да провокира съдържателна дискусия. Отдавна левите формации не се бяха обединявали. Политическият знак, който се дава днес е изключително позитивен. Ако тези процеси се развият правилно, завършват добре.” Това заяви модераторът на дискусията с  партии, неправителствени организации и съюзи за лявата политика от Института  за нов икономически напредък Росен Карадимов.

Според него изключително важно е преосмислянето и трансформирането на основните идеи на лявото през призмата на съвременния свят: „Политика без ясна политическа идеология не може да се води. Това води до рязко вземане на завои, до непредсказуемост и безпринципни коалиции. Точно заради това смятам, че левицата е тази, която може да направи промяна.” Карадимов подчерта, че свободата, равенството и справедливостта са фундаментът на лявото и трябва да бъдат отстоявани.

Според него държавата трябва да бъде противовес на глобално – либералния модел, като също така да не бъде тоталитарната държава или страна разбирана като инструмент на преразпределение: „В момента в България дясно правителство преразпределя  по възможно най-незаконния и уродлив начин. Тезата, че левите харчат, а десните пестят не е вярна, защото в момента в България се преразпределят огромни средства през изкуствено създадени излишъци, за да може това разпределение да бъде извън прожектора и извън ролята на парламента.”

Като друг приоритет Росен Карадимов изтъкна превръщането на  държавата в гарант за конституционни свободи и права: „Нашата конституция гарантира много сериозни социални,  граждански и политически права на гражданите. Оказа се обаче, че това не е даденост, и че този документ може лесно да бъде подменян с определени политики. От тази гледна точка първата основна политическа цел на левицата е възстановяване на правовата държава и  демократичното функциониране на институциите, за да се осигурят правата на гражданите.”  Той изтъкна, че само в такава среда може да се осигурят и икономически права на хората. Като друг ключов въпрос експертът определи честността на изборите и  свободата на медиите.

„Очевидно е, че при сегашната политика на здравеопазването са нарушени основни права и свободи на гражданите. То не  е справедливо. Лявото трябва да го направи справедливо и да гарантира равен достъп на всеки до здравеопазването.Тук влиза тезата за статута на болниците, многократно развивана от Корнелия Нинова. От 4 млрд. бюджет, само 60 млн. отиват за доболнична помощ”, обясни юристът. Той постави акцент и върху образованието. За пенсионната система Карадимов поясни, че е наложително да се приеме искането на левицата за преизчисление на всички пенсии, но е  нужно и  внимателно да се анализира и вторият стълб на пенсионната система: „Трябва да се постави въпросът какво се случва с пенсионните фондове. Мисля, че тези 14 млрд. народни пари ще бъдат следващата сериозна криза, пред която ще се изправи всяко управление.” Той припомни и предложенията на левицата  за диференциран ДДС, подоходно облагане и  семейното подоходно облагане като важна стъпка към постигането на справедливост.

Според политическия анализатор е нужно да бъде послушана левицата и да бъдат контролирани монополни картелни сектори по начин, по който да се стигне до конкурента среда и ниска цена за потребителя.  Той допълни, че участието на такива държавни търговски дружества трябва да бъде не самоцелно, а на такива пазари, където средата е изкривена: „Трябва ясно да заявим, че държавният мениджмънт трябва да се назначава с конкурс, лимитиран мандат, предварително зададена цел за норма на печалба, конкрентни механизми. Това е единственият начин да се влезе в сектори, в които картелите и монополите са се сраснали до такава степен, че са непосилни за КЗК и те да бъдат разбити с пазарните механизми на държавата.”

„В една нормално функционираща социална държава има рамка на икономиката, която е почти изцяло държавна – инфраструктура, енергетика, финанси. При нас тази система е обърната. Ние имаме изключително либерална рамка на структуроопределящи  отрасли на българската икономика и тежко стагниран, рекетиран и административно мачкан среден и дребен бизнес.”, подчерта Карадимов. Той изрази позицията на левицата  за  освобождавания на малкия и средния бизнес с множество облекчения, които да генерират БВП.

„Левицата може да осигури ролята на държавата като гарант за закрила на националните, патриотичните и духовните ценности. Лявото в дигиталната среда и в съвременните екологични проблеми  – няма по-автентична сила от лявото, която да поеме екологичните теми на 21 век и да ги развие“, завърши Росен Карадимов.