Ромски организации недоволни от новата Стратегия за ромите

председателят на център "Амалипе" Деян Колев (вляво), Снимка: Капитал

Новата стратегия за ромите не отговаря на препоръките на ЕК, реформите в Националния съвет за сътрудничество по етническите въпроси са блокирани, условията на оперативните програми, свързани с ромското включване, крият рискове. Това са част от констатациите в доклада на Центъра за междуетнически диалог „Амалипе“(link is external), който прави преглед на постигнатото и пропуснатото през 8-месечния мандат на правителството на Кирил Петков. Изводът, който може да се направи, е, че ромската интеграция буксува за поредна година.

Дефектна ромска Стратегия

От „Амалипе“ припомнят, че през май кабинетът „Петков“ приема новата Стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите, без да отчете мнението на неправителствените организации в сектора.

Оттам са категорични, че стратегията пропуска основни възможности, препоръчани от Европейската комисия и Съвета на ЕС. „В нея на практика не са включени темите за борба с антиромския расизъм и насърчаване на ромското участие. Само номинално е включена глава за „Равноправие на ромската жена“: самата глава не съдържа конкретни цели и дейности, въпреки направените множество предложения.

Оттам „Амалипе“ смятат, че новата стратегия отстъпва и на едно от важните достижения на предходната – одобряване чрез акт на Народното събрание. „Новата стратегия може да бъде променяна или дори отменена на всяко следващо заседание на МС.“

Рискове при европроектите за социално включване

През изминалите месеци бяха одобрени новите оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси“ и „Образование“, които включват множество операции в подкрепа на социалното включване и включващото образование за всички уязвими групи и чийто бюджет е чувствително увеличен. „Опитът показа, че интересът към социалното включване и ромската интеграция от страна на Местните инициативни групи не е голям и на практика не води до сериозна промяна по тези теми на местно ниво. Ще бъде необходима реална инвестиция в повишаването на капацитета на по-малките общини за работа по подхода ВОМР. Подходът ИТИ е съвършено нов и предоверяването в него може да бъде рисковано“, казват от Центъра.

Добавят и, че не е разрешен проблемът с прилагането на принципа на „държавна помощ“ към проектите, насочени към уязвими групи, който ограничава възможността НПО да изпълняват проекти за повече от 200 000 евро за 3 г. и който е въведен най-вече за икономическите операции, при които съществува пазарна среда и целта е да не се нарушава пазарната конкуренция.

Ще се задълбочат ли различията?

От Центъра обръщат внимание и на Плана за възстановяване и устойчивост и подготвяната по него операция за ремонти в около 60 общообразователни училища. Начинът, по който е била предвидена реализацията й, е фаворизирала големите училища в областните градове и София.

Положително

Оценките на „Амалипе“ са положителни единствено по отношение на образователната интеграция на ромите. Отпадането на таксите за детска градина от април 2022 г. и стартиралата през юли програма за образователните медиатори и социалните работници са сред отчетените от тях важни и изпълнени обещания. Остават обаче други – за безплатни учебници до 12 клас, разширяване на обхвата на безплатния транспорт за средношколци, на националната програма за подкрепа на десегрегацията и др.