Родната селекция не бива да се отглежда с технологията на чужди сортове пшеница, предупреждават експерти сеитбата

Био Шанс течен хуминов тор от торф
Spraying wheat crops field

Родната селекция от пшеница не бива да се отглежда със същата технология както при чужди високопродуктивни сортове, заяви за БТА преди началото на есенната кампания професор д-р Иван Киряков, завеждащ „Селекция на зърнено-житните и бобовите култури“ в Добруджанския земеделски институт. По думите му, земеделските стопани не бива да допускат тази грешка и в предстоящата сеитба.

Ученият добави, че пшениците, създадени в селекционната база, не изискват високи норми на подхранване с азотни торове, фосфор и калий, а прилагането им както при чужди сортове води до обратното – до снижаване на добива. Проф. Киряков напомня, че и сеитбената норма е различна,  българската селекция изисква малко повече кълняеми семена – по 550-600 на квадратен метър.

В Добруджанския земеделски институт констатират тази есен повишен интерес от зърнопроизводителите към българските пшеници. Заедно с утвърдените сортове „Енола“, „Лазарка“, „Мерилин“, „Косара“ и други селекционната база за първи път предлага новия сорт „Фани“, от който в демонстрационните полета тази година са ожънати по 900 килограма от декар, каза Иван Киряков. Ученият посочи, че традиционните пшеници в екстремната суша през стопанската 2019-2020 г. са дали добри добиви и от нито един сорт не са прибрани по-малко от 500 килограма зърно от декар.

Въпреки падналите дъждове в последните дни и натрупаните добри запаси от влага в Добруджа, още е рано за сеитба, заяви завеждащият „Селекция на зърнено-житните и бобовите култури“ в института. Оптималният срок за сеитбената кампания в региона е от 1 до 25 октомври. При по-ранно начало на кампанията има опасност да се създадат условия за фитосанитарни проблеми и посевите да бъдат нападнати от житни мухи и листни въшки, предупреждава ученият.