Решено: Ще има прокурор, който да разследва главния

Ще има прокурор, който да разследва главния. Това реши окончателно парламентът с поправки в Наказателно-процесуалния кодекс, които бяха внесени от управляващото мнозинство.

Новият прокурор ще може да разследва главния прокурор, както и неговите заместници.

Законопроектът предвижда отказите за образуване на досъдебно производство по сигнали срещу главния прокурор да подлежат на съдебен контрол, като заседанията ще бъдат закрити.

Номинации за разследващ главния прокурор ще могат да правят шестима членове от Висшия съдебен съвет, а не само от прокурорската колегия, както бе заложено преди.

Кандидат може и сам да внесе документите си, за да участва в конкурса.

За да бъде избран, той трябва да получи подкрепата на 15 от общо 25-те членове на ВСС.

Мандатът на разследващия прокурор ще бъде пет години.

Приетите разпоредби предвиждат прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник да може да възлага отделни действия по разследването на следовател от следствения отдел в специализираната прокуратура. Прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник може да откаже да образува досъдебно производство, за което следва да уведоми пострадалия или неговите наследници, ощетеното юридическо лице и лицето, направило съобщението.

Отказът може да се обжалва пред специализирания наказателен съд и пред Апелативния специализиран наказателен съд, предвиждат приетите текстове.