Ремонтът на захранващите водоеми на Сливен приключва до седмица, реконструкцията на ВиК мрежата– до 31.01.2023 година

  • Подменени са тръбните връзки на резервоарите, предстои изграждане на водопроводи между водоемите и към града. В помпените станции Гергевец, Тунджа и Мечкарево се предвижда подмяна на помпени агрегати, тръбна мрежа и ел.оборудване

В напреднала фаза е работата по изграждането на нови и модернизацията на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи в Сливен – основна част от най-големия инфраструктурен проект на ВиК-Сливен, който се осъществява с европейски средства. Проектът предвижда и ремонт и подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите Средна зона – напорен водопровод „Хамам баир“ и Висока зона – напорен водопровод „Бункера“.

Ремонтът на водоемите, захранващи високата и средната зона на Сливен, вече е на финалната права, съобщават от „ВиК-Сливен“. Този ремонт за сливенското водно дружество е належащ отдавна, защото старите водоеми – още от времето на началото на водоснабдяването на Сливен, са изключително амортизирани и остарели.

В последните дни имаше планирани спирания на водата в областния град заради ремонта на водоемите. Водното дружество се извинява на потребителите за причиненото неудобство.

До момента е завършен ремонтът на водоем 5000 куб.м  „Бункера“, който захранва с вода високата зона на Сливен. Съобразно техническото задание, в последните три седмици са подменени всички тръби и кранове. Поетапно са изградени връзките на двете камери на водоема. Целта е да се създаде възможност за управление на водоподаването на абонатите от Висока зона, от кварталите Ново село, Кольо Фичето, Българка, Сини камъни и части от Клуцохор и Комлука.  Със старото техническо оборудване това управление не бе възможно.

Работи се все още по ремонта на водоема за средна зона „Хамам баир“ 12 200 куб.м. Там е приключила реконструкцията на стария резервоар с обем 3 600 куб. м. До края на седмицата трябва да завърши ремонтът и преоборудването и на сухата камера на резервоар 8 600 куб.м. С това ще бъде финализирана работата по модернизацията на захранващия средната зона на Сливен водоем „Хамам баир“.

Преди 3 месеца започна строителството на изградения нов разпределителен водоем от 10 000 куб.м в района на Пречиствателната станция за питейни води на Сливен. Огромното съоръжение, което се изгражда от „А“ до „Я“, ще осигурява на града допълнителен обем водни количества. То ще бъде свързано със захранващите водоеми „Бункера“ и „Хамам баир“ и през него ще се разпределя водата от Пречиствателната станция за питейни води за високата и средната зона на Сливен. Предстои изграждането на покривна плоча на водоема, с което ще бъде завършено строителството му.

Освен извършената подмяна на тръбните връзки на резервоарите, от новия 10 000-ен резервоар до водоема „Бункера“ ще бъдат изградени 876 м външни връзки, посредством осигурените чугунени тръби с диаметър 70 см. Със същите тръби, от водоема при Пречиствателната станция за питейни води с обем 10 000 куб. м до водоема „Хамам баир“ ще бъде прекаран още 1886 м водоповод.

Ще бъде изграден и участъка от водоем „Бункера“ до кв. Клуцохор. Ще бъде подменен с чугунени тръби и захранващия водопровод от водоем 12 200 куб.м „Хамам баир“ до Дамарския мост в града. Ще бъдат изградени и заложените по проекта шахти, кранове и водомери.

Над 100 години гаранция имат новите чугунени тръби с диаметър 70 см, с които ще се осъществят външните връзки между захранващите водоеми. Всяка от тях тежи един тон. Всяка тръба е с уникален сериен номер, който гарантира качеството и дава възможност за  рекламация при нужда.

Според ВиК експерта по строителните дейности в отдел ПТО на „ВиК-Сливен“ Станчо Симеонов, след като завърши ремонтът на резервоара 12 200 куб.м на Хамам баир, идва ред на предвидената в проекта подмяна на помпени агрегати, тръбна мрежа и елтабла в помпените станции Гергевец, Тунджа и Мечкарево. Работата ще започне с подмяна на тръбната арматура на помпена станция на водоснабдителната система „Гергевец“, която захранва с вода индустриалната зона на Сливен.

До момента, по европейския проект, само в Сливен са изградени 15 км от предвидените за реконструкция 23 км водопроводи и 450 м от заложената за подмяна в проекта 3000 м канализационна мрежа.  Прогнозният срок за приключване на изграждането на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения в Сливен, включително водопроводи до и от пречиствателната станция за питейни води, е 31.01.2023 г.

Проектът за „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд.