Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Сливен се готви до отбележи своя професионален празник

От 12 до 18 септември ще се проведе Седмицата на пожарната безопасност. На 14 септември огнеборците в цялата страна ще отбележат тържествено своя професионален празник. Районните служби ПБЗН В Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица са планирали редица събития през седмицата – Дни на отворените врати, учебни демонстрации за най-малките, приемни и открити телефонни линии за гражданите, дарителска кампания и други. Гражданите могат да се включат активно в мероприятията и събитията, организирани от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Сливен.

Събития планирани от Регионална служба „ПБЗН” в град Сливен:

22.08. – 01.09.2022 г.  В РСПБЗН в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица се провежда дарителска кампания сред служителите на РДПБЗН и РСПБЗН-Сливен в помощ на децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебния си дълг служители от ГДПБЗН.

12.09. – 16.09.2022 г. от 09.30 до 12.00 ч.  в парк „Юнак“ група ПКПД, гр. Сливен, ще проведе  Дни на отворените врати и приемна за граждани с открита телефонна линия: тел. 044 644 423.

12.09. – 16.09.2022 г.  от 09.30 до 12.00 ч. В РСПБЗН-Сливен, гр. Сливен, ул. „Г. Раковски” № 22а, организира открита телефонна линия за граждани- тел. 044 662 554.

12.09. – 16.09.2022 г. от 09.30 ч. до 17.00 ч. в двор на РСПБЗН-Сливен, гр. Сливен, ул. „Г. Раковски” № 22а, – Провеждане на Дни на отворените врати с демонстрация на възможностите на службата за извършване на оперативни дейности, разясняване на мерки за по­жарна безопасност и защита при пожари и бедствия.

13.09.2022 г.  от 10.00 ч. до 11.00 ч. в двор на РСПБЗН-Сливен, гр. Сливен, ул. „Г. Раковски” № 22а, организиране посещение на деца от групи за пред­учи­­лищна подготовка от детски градини в гр. Сливен. Провеждане на демонстрации пред децата.

13.09.2022 г.  от 11.00 ч. до 12.00 ч. в залата на РСПБЗН-Сливен, гр. Сливен, ул. „Г. Раковски” № 22а, провеждане на тържествено събрание с участието на представители на местната власт, партньорски организации и ветерани от органите за ПБЗН.

16.09.2022 г. от 11.00 ч. на градски гробищни паркове, гр. Сливен ще бъде отдадена почит и полагане цветя на гробовете на починали през последните години служители на РСПБЗН-Сливен.

Събития планирани от Регионална служба „ПБЗН” в град Нова Загора:

12.09. и 13.09.2022 г. в РСПБЗН-Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. „Петър Бакалов“ № 3, ще се проведат дни на отворените врати. Възможност за посещения от граждани, организации и фирми, запознаване и демонстрация на ПТ, правила за пожарна безопасност, работа с противопожарни уреди.

16.09.2022 г. от 10.30 ч. Демонстрационно пожаротактическо занятие пред деца от ДГ „Тракийче“, гр. Нова Загора

12.09.2022 г. на страница на РСПБЗН-Нова Загора в социалните мрежи и сайт на Община Нова Загора ще бъде публикуван материал за пПопуляризиране на доброволчеството в помощ при пожари, бедствия и др. извънредни ситуации.

16.09.2022 г. от 14.00 ч. на гробищен парк гр. Нова Загора ще бъде отдадена почит на загиналия пожарникар при изпълнение на служебния си дълг Петър Марков.

Събития планирани от Регионална служба „ПБЗН” в град Котел

12.09. – 16.09.2022 г. от 09.30 до 12.00 ч. РСПБЗН-Котел, гр. Котел, кв. „Промишлена зона“ № 1, организира  приемна с открит телефон за граждани- тел. 0453 42 445.

12.09. – 18.09.2022 г. от 09.30 до 17.00 ч. в РСПБЗН-Котел, гр. Котел, кв. „Промишлена зона“ № 1, ще организира провеждане на дни на отворените врати с демонстрация на възможностите на службата за извършване на оперативни дейности, разясняване на мерки за по­жарна безопасност и защита при пожари и бедствия.

15.09.2022 г. от 09.30 ч. в РСПБЗН-Котел, гр. Котел, кв. „Промишлена зона“ № 1, ще се проведе среща с доброволци от доброволно формирование „П. Берон“ по отношение обществените ползи от доброволчеството, идеи и ценности – уважение на другия, отговорност, солидарност и съпричастност, навременна взаимопомощ.

12.09.2022 г. от 10.30 ч. организирано е посещение на деца от групи за пред­учи­­лищна подготовка от ДГ „Дъга“ в гр. Котел. Провеждане на демонстрации пред децата.

13.09.2022 г. от 09.30 ч. до 10.30 ч. в РСПБЗН-Котел, гр. Котел, кв. „Промишлена зона“ № 1, ще се  проведе тържествено събрание по случай професионалния празник на служителите от ГДПБЗН-МВР 14 септември и  участието на ветерани от органите за ПБЗН.

13.09.2022 г. от 10.30 ч. до 11.30 ч., в местността  „Попова чешма“ и Градски гробищен парк гр. Котел ще бъде отдадена почит и полагане цветя  на паметна плоча на загинал служител при изпълнение на служебните си задължения и на гробовете на починали през последните години служители на РСПБЗН-Котел.

12.09. – 18.09.2022 г. във фоайе в Музей на котленските  възрожденци в Пантеон на „Г. С. Раковски“, гр. Котел са планирани следните събития:

  1. Изложба на тема: Символи на държавността – пожарникарски каски, шапки, униформи и др., във връзка с историята на противопожарното дело.
  2. Фото изложба на детски рисунки с тематика в областта на ПБЗН

Събития планирани от Регионална служба „ПБЗН” в град Твърдица:

12.09. до 16.09.2022 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч. в РСПБЗН-Твърдица, гр. Твърдица, ул. „Княз Борис I“ № 72а, ще се проведат Дни на отворените врати.

16.09.2022 г.  от 09.30 ч. до 10.30 ч. ще се проведе демонстративно ПТЗ в Детска градина „Щастливо детство“- гр. Твърдица.

16.09.2022 г. от 10.30 ч. в сградата на СУ „Н. Рилски“,  гр. Твърдица, ул. „Княз Борис I“ № 99а, ще се проведе среща с директора на училището, във връзка с подновяване състава на МПО.

16.09.2022 г. от 09.00 до 17.00 ч.  се организира временна приемна за граждани и посетители.

Всички дейности, предвидени за провеждане от РДПБЗН-Сливен, по повод „Седмица на
пожарната безопасност” от 12-ти до 18-ти септември 2022 г. ще бъдат съобразени със спазване на указанията, дадени от Министерство на здравеопазването, относно ограничаване разпространението на респираторното заболяване COVID 19.