Регионалната асоциация на общините /РАО/ „Тракия“ отбеляза 25-годишен юбилей

Членове, партньорски организации и гости от страната и чужбина събраха форумите в Поморие, посветени на 25-годишния юбилей на Регионалната асоциация на общините /РАО/ „Тракия“. Сред представителите на местните власти-членове на сдружението бяха кметът на община Сливен Стефан Радев и председателят на местния парламент Димитър Митев. Сливенският градоначалник е председател на Управителния съвет на Асоциацията от 2020 г. Пред всички той сподели удовлетвореност, че Община Сливен вече толкова години е част от сдружението и участва активно в обмена на полезни практики за насърчаване на диалога между жителите на даден регион и местната власт. От името на сдружението Стефан Радев връчи на Консула на България в Милано – Таня Димитрова, юбилеен символ по случай годишнината. Сред присъстващите беше и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ – Силвия Георгиева.

В рамките на честването доклад за дейността и разрастването на Асоциацията през годините представи изпълнителният директор на РАО „Тракия“ – проф. Иван Върляков. В изложението си той сподели за успехите и предизвикателствата пред Асоциацията, както и  за поетапното създаване на контакти с чуждестранни партньори, инвеститори, европейски институции. В заключение той подчерта, че сдружението е създадено от общините за общините, и от тях зависи, каква ще е бъдещата му перспектива. Делегатите проведоха и Общо събрание, на което бяха представени отчетите на Управителния и Контролния съвет на Асоциацията за 2021 г. Те приеха проектобюджета и работния план за дейността на сдружението за 2022 г.

РАО „Тракия“ е създадена през 1997 г. по инициатива на тогавашното ръководство на община Стара Загора. Съучредители са кметове на 14 общини от Старозагорска, Сливенска и Ямболска област. Целите, които обединяват учредителите, са да създадат надпартийно, неправителствено, независимо и доброволно сдружение, работещо за представителство и защита на интересите на членовете пред централната власт и нейните регионални структури. Акцент е поставен и на сътрудничеството между общините при разработването на общи стратегии и реализиране на програми за укрепване на местното самоуправление и гражданското общество, както и за устойчиво развитие на населените места в региона. Изучаване и разпространение на българския и чуждестранен опит в областта на местното самоуправление, също са заложени сред целите на Асоциацията. Вече над 20 години Община Сливен е член на РАО „Тракия“. Към днешна дата сдружението се радва на активно международно сътрудничество в различни области.