РДПБЗН- Сливен съветва как да се предпазим от инциденти с газови уреди и инсталации с пропан-бутан

Какво трябва да знаем при използването на газови уреди у дома и какви са опасностите при използването им?

Използването на уреди и инсталации с пропан-бутан намира все по-широко приложение у нас. Наред с редицата предимства, втечнения въглеводороден газ крие своите опасности. Той е взривоопасен! Това информират от пресцетъра на ОДМВР-Сливен.

Дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни уреди трябва да се извършват само от специалисти. Основното правило за безопасната им употреба е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа.

При експлоатацията им е задължително да се спазват следните правила:

  1. В никакъв случай не трябва да се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход. При доставка на нова бутилка проверете дали тя е преминала задължителния хидравличен тест, което се удостоверява с наличието на щампа върху корпуса й. Да не се използват редуцир – вентили, които не са предназначени за битови бутилки за газ пропан– бутан, както и такива които са с напукани или разкъсани уплътнения. Редуцир – вентил със счупена или повредена игла не трябва да се експлоатира, както и да не се използват стари, напукани и повредени маркучи, такива с дължина над 1,5 м, както и прегънати или с липсващи притягащи скоби. Опасни за експлоатация са и маркучи, които не са предназначени за газ пропан – бутан.
  2. Да не се съхраняват и експлоатират бутилки с пропан – бутан в близост до източници на топлина – Забранено е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.Препоръчително е бутилките да се разполагат на открито, хладно и сенчесто място.
  3. 3. Никога не бива уредите, работещи с газ пропан – бутан да се използват без наблюдение от възрастен човек. Имайте предвид, че при загасване по някаква причина на пламъка, газът продължава да изтича от бутилката и загазова обема на помещението. Изтичането на газ в затворено пространство е изключително опасно.
    С цел установяване на течове на газ у нас към пропан-бутана се добавя мирис.

АКО УСЕТИТЕ МИРИС НА ГАЗ:
– Проверете дали сте затворили добре вентила и ако е отворен – опитайте да го затворите.
– Незабавно проветрете помещението.

Пропан-бутанът е по-тежък от въздуха и се наслагва в ниските части на помещението, поради което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки. Ако не можете да спрете изтичането на газ незабавно съобщете на единен европейски номер за спешни повиквания- тел.112 за теч на газ от газова бутилка и следвайте инструкциите на дежурния оператор.

Важно е да знаем че ,в случай на теч над допустимата концентрация, при източник на запалване с минимална мощност може да се възпроизведе взрив. Ако е тъмно, не палете лампата и не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и др. По най-бързия начин изключете електричеството. Проверката за изтичане на газ в никакъв случай да не се извършва чрез поднасяне на открит огън към съмнителното място. Това можете да извършите чрез сапунен разтвор на мястото на евентуалния теч.

  1. Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация.
  2. Пълненето на битови бутилки от автогаз станции е изключително опасно за живота на тези, които ги ползват. Това е така, защото често в практиката липсват съоръжения, следящи за правилното и достатъчно напълване на битовите бутилки. Така те се препълват с повече газ, отколкото позволяват възможностите им. Не пълнете битовите газови бутилки на колонки за зареждане на МПС! Задължително е бутилките да се пълнят до 80% от обема им при нормални условия 20 Со, в специализирани пунктове.

При запълване на целия обем се рискува попадане на течна фаза в горелката, което ще предизвика неминуема експлозия.
Другата опасност, която може да възникне е да се получи пробив в корпуса на стари бутилки, които не са преминали периодичен технически преглед,това ще доведе до изтичане на газ, загазоване на помещението и взрив при наличие на източник на запалване (високата температура на искра, пламък и т.н). Тази опасност може да бъде предварително отстранена, ако заменяте празна за пълна бутилка само в организации, оторизирани и лицензирани от държавните органи за технически надзор.

Необходимо е да знаете, че при всяко напълване отново на битовите бутилки с газ на определените за това пунктове се извършва задължителна проверка на годността на съда под налягане. Всяка профилактика, която трябва да бъде извършвана, задължително е посочена в инструкциите на производителя на съответния газов уред. Изисквайте от търговците при покупка на уред да Ви бъде предоставена съответната инструкция на български език.

Не подгрявайте бутилката, поливайки я с топла вода, защото рискувате взривяването й при рязкото повишаване на налягането в нея!

Спазването на тези елементарни правила ще осигури безопасността в помещенията, където живеете, работите или пребивавате.