Разрешените и забранени места за къпане на територията на община Ямбол

Разрешените места за къпане през летния период на територията на община Ямбол, както и забранените за това обекти са определени със заповед на кмета на Общината.

Разрешено е къпането в закрития плувен басейн в ПГ „Васил Левски“. Забранява се къпането в следните водни площи: коритата на река Тунджа, водоемите в местността „Гърлата“, язовир „Двата чучура“ (Кринчовица), Главен напоителен канал (ГНК) – 7, „Гребен канал“, открит плувен басейн в комплекс „Вега“, закрит плувен басейн в ЕГ „Васил Карагьозов“, закрит плувен басейн в сградата на факултет „Техника и технологии“.

Съгласно Наредбата за водноспасителната дейност и обезапасяването на водните площи забранените места за къпане ще бъдат обозначени с табели.

Служители от СПООР в Община Ямбол ще извършват проверки на забранените и потенциално опасни места за къпане. Лицата, които нарушават разпоредбите на Наредбата, носят административно-наказателна отговорност по чл. 32 от ЗАНН, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Стопаните на разрешените за къпане места се задължават да спазват най-строго всички изисквания на Наредбата за водноспасителната дейност и обезапасяването на водните площи, като осигурят водното спасяване, медицинска помощ и санитарно-хигиенно обезпечаване на обектите.