Разпоредени са противоепидемични мерки при провеждането на спортни и културни събития

Футбол Сливен

Провеждането на спортни състезания на открито се разрешава при заетост на местата до 50% от капацитета на съответното спортно съоръжение, до 1000 души на сектор, при сядане през седалка и при спазване на физическа дистанция от метър и половина между присъстващите. Индивидуалните и колективните спортни мероприятия на закрито ще се провеждат без публика, гласи заповед № 452  на здравния министър.

Културните и развлекателни мероприятия може да се състоят на открито и закрито при заетост до 50 процента от общия капацитет на местата и спазването на физическа дистанция. Това се отнася до театри, кина, занятия на танцовото, творческото и музикалното изкуство и др.

Задължително остава и спазването на въведените общи противоепидемични мерки в страната /носене на предпазни маски, извършване на дезинфекция и др./.