Разкрити са взломни кражби при операция на полицията в Градец

Разкрити взломни кражби и установени нарушения по Закона за движение по пътищата при операция на полицията в село Градец. От 12 до 15 януари на територията на участъка са извършени проверки на лица, превозни средства, търговски обекти и части домове. Операцията е с цел превенция и гарантиране на добър обществен ред и сигурност, установяване и задържане на лица, извършили или подготвящи извършването на правонарушения, предотвратяване и разкриване на груби нарушения на ЗДВП и осъществяване на административен контрол по спазване Наредбата на община Котел. По време на операцията са разкрити две престъпления, извършени в село Градец- кражба на музикална уредба от частен дом и кражба на стоки от магазин за дрехи. Извършителите са задържани. Откраднатите вещи са иззети и предадени. Работата по досъдебните производства продължава.

Констатирани са 11 нарушения, съставени са актове и фишове за нарушаване на ЗДвП. Съставени са 6 протокола за предупреждение, за случаи на нарушаване на обществения ред.