Расте броят на издадените разрешителни за строеж в Сливенско

По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 34 жилищни сгради с 47 жилища в тях и със 7 803 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 30 други сгради с 13 333 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради регистрират нарастване с 3.0%, докато жилищата в тях и общата им застроената площ намаляват, съответно с 54.4 и 46.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко с 11.8%, но разгънатата им застроена площ нараства с 80.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради  се увеличават с 25.9%, а жилищата в тях и тяхната РЗП, съответно с 38.2 и 34.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 23.1%, но съответната им РЗП нараства с 39.7%.

През третото тримесечие на 2019 г. в област Сливен е започнал строежът на 28 жилищни сгради с 91 жилища в тях и с 11 829 кв. м обща застроена площ, и на 15 други сгради с 4 577 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради бележи ръст с 47.4%, жилищата в тях – със 111.6%, а общата им застроена площ – със 166.2%. Броят на започнатите други сгради намалява с 40.0%, а общата им застроена площ – с 26.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. започнатите жилищни сгради  са повече с 40.0%, жилищата в тях – със 175.8%, а общата им застроена площ – със 142.5%. Броят на започнатите други сгради остава непроменен, а тяхната РЗП се увеличава със 125.6%.