Ръст от 10.8% на средната месечна работна заплата в Сливен

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на септември 2020 намалява с 0.7% и към края на декември 2020 г. техният брой е 37.4 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.4% (достигат до 10.8 хил.), а в частния сектор са по-малко с 0.4% (достигат до 26.6 хил.).

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са с 4.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор те намаляват с 1.8%, а в частния сектор съответно с 5.0%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна заплата за областта се е увеличила спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 6.0% и е 1084 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1423 лв., а за частния – 939 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 10.8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 година.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2020 г. област Сливен е на 20-то място по показателя „средна работна заплата”. Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Професионални дейности и научни изследвания“, „Образование“ и „Операции с недвижими имоти”.