Ръководството на Областна администрация гостува на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

Областният управител Минчо Афузов и заместник-областният управител Антоний Андонов бяха гости на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Сливен.

Центърът е лечебно заведение за продължително извънболнично лечение и рехабилитация на деца. Финансира се от Министерство на здравеопазването и е разположен в бившия Дом за медико-социални грижи (бившия Дом „Майка и дете“) в Сливен. От 2021-ва година предоставя разнообразни почасови медицински и психологически услуги за деца от 0 до 18-годишна възраст с установени физически и ментални увреждания и хронични заболявания. В дейността си Центърът прилага най-добрите национални и европейски практики за рехабилитация и подкрепа на деца с проблеми в развитието.

Екипът на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания се състои от трима лекари, шест медицински сестри и по двама рехабилитатори, психолози, логопеди и специални педагози. Амбицията му е да предлага високо професионална помощ за всяко дете с установена диагноза или съмнения за ментални, физически или психически отклонения. Центърът е в непрекъснат контакт с личните лекари и педиатрите от област Сливен, тъй като обикновено те първи установяват наличието на някакъв проблем в развитието на детето. Целта е диагностицирането и назначаването на подходящо лечение да стане още в първите няколко месеца от раждането. Това дава много добри перспективи за подобряване на състоянието, а понякога и за пълно излекуване на детето. При започване на лечението, мултидисциплинарен екип разработва и назначава индивидуална програма за всяко дете, включваща комплекс от лечебни процедури, психологически и педагогически дейности. В момента бившата сграда на Дома за медико-социални грижи е значително преустроена и преоборудвана в унисон с най-модерните тенденции в областта на детското развитие. Пространствата са разчупени и сепарирани в различните кътове и кабинети, което дава възможност на специалистите от екипа да влагат креативност и творчество, работейки с децата в една функционална, защитена, комфортна и наситена с модерно професионално оборудване среда. Сред най-често срещаните диагнози на децата, посещаващи дневния Център за комплексно обслужване, са детска церебрална парализа, сензорни увреждания, синдром на Даун, аутизъм, хиперактивност, тревожни разстройства и др. Добрите специалисти, интерактивните занимания и модерното оборудване ефикасно повлияват различни аспекти от детската сензорика, моторика, психика, менталност и виталитет.

„Нашите деца са родителски деца или деца от приемни семейства. Те посещават Центъра няколко пъти седмично, според изготвената от специалистите програма. Условията, в които работим, са, както виждате, много добри, за което сме благодарни на държавните и местни институции и на нашите дарители“, каза по време на срещата си с ръководството на Областна администрация д-р Петя Балулова, директор на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Сливен. Сред все още нерешените проблеми тя изтъкна липсата на подходящо оборудван автомобил, с който да се транспортират децата от населените места.

От своя страна областният управител Минчо Афузов и неговият заместник – Антоний Андонов, заявиха готовността си да откликнат на всички възникнали проблеми и потребности на новия дневен център, призван да подпомага лечението на деца със специфични диагнози и хронични заболявания от област Сливен.